MATEMATYKA


1. MATEMATYCZNE PROPOZYCJE ZADAŃ PANI ANNY WILCZURA I PANI BARBARY GALBIERCZYK (SP SOŚNIE):
1. Siatka ostrosłupa prawidłowego - kliknij
2. Ostrosłup prawidłowy - kliknij
3. Ostrosłup prawidłowy sześciokątny - kliknij
4. Ostrosłup prawidłowy trójkątny- kliknij
5. Prostokąt - kliknij

2. SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ W SP W GRANOWCU- PANI KRYSTYNA CHUDY
 
3. MATEMATYCZNE PROPOZYCJE ZADAŃ PANI KRYSTYNA CHUDY- SP W GRANOWCU
1) Podstawowe figury geometryczne https://learningapps.org/display?v=pnqi1sg0k18
2) Powtórzenie wiadomości o kątach - https://learningapps.org/display?v=pzjqgi3dn18
3) Figury płaskie - https://learningapps.org/display?v=pzzgzdf6a18
4) Własności czworokątów - https://learningapps.org/display?v=pfz3fzc7518
5) Figury przestrzenne: 
6) Test powtórzeniowy: kliknij

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza