EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA


I. ZADANIA, Z KTÓRYCH KORZYSTAŁA  PANI GRAŻYNA SZCZEPAŃSKA- SP SOŚNIE

1. Edukacja polonistyczna
 Rozmowa o zwyczajach wielkanocnych i symbolice świąt.Zaczarowana zagroda-lektura klasy II.

Cechy charakteru – przymiotnik https://learningapps.org/1264123

2. Edukacja muzyczna
Rytmy - uzupełnij rytm małymi pluszakami poruszającymi się po planszy.


3. Edukacja matematyczna
Dodawanie i odejmowanie pełnych dziesiątek


II. Scenariusz lekcji - SP Cieszyn


III. ZADANIA PRZYGOTOWANE PRZEZ PANIĄ DANUTĘ DOLATĘ- SP SOŚNIE

Edukacja matematyczna:
https://learningapps.org/5261215
https://learningapps.org/view5261215
Edukacja przyrodnicza:
https://learningapps.org/5261349
https://learningapps.org/view5261349
Edukacja społeczna:
https://learningapps.org/5261453
https://learningapps.org/view5261453

IV. ZADANIA, Z KTÓRYCH KORZYSTAŁA PANI DANUTA DOLATA-  SP SOŚNIE:
Edukacja przyrodnicza: 
Co wiem o zwierzętach-quiz


Dlaczego jajko nie tonie? -doświadczenie 

Edukacja polonistyczna:
Bohaterowie bajek i baśni-quiz

Bohaterowie  lektury –Zaczarowana zagroda-quiz

Edukacja muzyczna:
Co wiem o instrumentach muzycznych-quiz

Edukacja matematyczna:
Rożne działania na liczbach :dodawanie, odejmowanie ,  wstawianie znaków-<,>.= 

https://szaloneliczby.pl/klasa-1/


V. ZADANIA PRZYGOTOWANE PRZEZ PANIĄ GRAŻYNĘ SZCZEPAŃSKĄ- SP SOŚNIE
1) Edukacja przyrodnicza- Ptaki i ich gniazda https://learningapps.org/5265904
2) Edukacja polonistyczna - Przysłowia-https://learningapps.org/5264117
3) Edukacja polonistyczna - Powiedzenia - https://learningapps.org/5259012
4) "Bajka o flądrze" - kolejność zdarzeń - https://learningapps.org/5266406
5) Zegary- Która to godzina? -https://learningapps.org/display?v=p83gs3kdn18
6) Edukacja przyrodnicza
                               Zwierzęta w ogrodzie- https://learningapps.org/5299502
                               Narzędzia ogrodnika - https://learningapps.org/5299260


VI. ZADANIA, Z KTÓRYCH KORZYSTAŁA  PANI  MAŁGORZATA KRZYŻANOWSKA- SP SOŚNIE

1. Edukacja polonistyczna

Doskonalenie pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi.
https://www.superkid.pl/cwiczenia-ortograficzne-do-wydruku-wiosna
Liczebniki- http://scholaris.pl/zasob/49519?bid=0&iid=&query=memo.+liczebniki&api

2. Edukacja przyrodnicza
Wycieczka po parkach narodowych-http://scholaris.pl/resources/run/id/103659
Wielkopolska-http://slideplayer.pl/slide/2296801
Stolice Polski-http://scholaris.pl/zasob/53387?bid=0&iid=&query=stolice+polski.&api=
Zależności pokarmowe http://www.scholaris.pl/zasob/72895?eid[]=POCZ&bid=0&iid=0&query

3. Edukacja matematyczna

Liczby rzymskie w kalendarzu http://www.matzoo.pl/klasa3/liczby-rzymskie-w-kalendarzu_64_413
Data http://www.matzoo.pl/klasa3/data_64_468
Tabliczka mnożenia - test http://www.matzoo.pl/klasa3/tabliczka-mnozenia-test-_14_187

4.Logopedia
Syczaki – wyrazy z ,,s” na początku-https://learningapps.org/watch?v=yh93njnt
Skojarzenia – wyrazy z,,sz”-https://learningapps.org/view781128
Syczaki z ,,z”-https://learningapps.org/watch?v=q742uu25


VII. ZADANIA PRZYGOTOWANE PRZEZ PANIĄ MAŁGORZATĘ KRZYŻANOWSKĄ - SP SOŚNIE

1.Edukacja polonistyczna
Porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej.
2.Edukacja matematyczna
Czy znasz liczby rzymskie?

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza