wtorek, 6 marca 2018

PROGRAM "AKTYWNA TABLICA"„Aktywna tablica”-  to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.

PLAN LEKCJI OTWARTYCH DLA NAUCZYCIELI GMINY SOŚNIE ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU AKTYWNA TABLICA

Nazwa szkoły
przedmiot
prowadzący lekcje
data
1
Zespół Szkół w Sośniach

język polski
Halina Doktór
9 kwietnia, godz. 13.25
2
Zespół Szkół w Granowcu
matematyka
Krystyna Chudy
29 maja, godz. do ustalenia
3
Zespół Szkół w Cieszynie

język  angielski
Justyna Jakubowska
27 kwietnia 2018-03-25 godz. 11.05
4
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju
edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Płókarz
21 maja 2018
Godz. 13.00SPOT - REKLAMA  TIKkliknij


HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ- SP SOŚNIE


Działanie
data
Odpowiedzialny
1
Przeprowadzenie wstępnej diagnozy - stosowanie przez nauczycieli TIK w nauczaniu
grudzień 2017
koordynator  AT-H.Doktór
2
Udział w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu:
- Szkolenie  Aktywna tablica w  Kaliszu
- Programowanie z e-Twinning - seminarium w Toruniu
Szkolenia dla nauczycieli:
- przedszkoli
- klas I-III,
- przedmiotów humanistycznych,
- przedmiotów matematycznych,
- przedmiotów przyrodniczych,
- języków obcych,
- przedmiotów artystycznych,
- w-f.
grudzień 2017 – maj 2018
wszyscy nauczyciele
3
Uczestnictwo w międzyszkolnych sieciach współpracy;
e-Twininng- projekty międzyszkolne i  międzynarodowe; blog  „Aktywna tablica”
grudzień 2017 – maj 2018
zainteresowani nauczyciele
4
Udział  w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli
grudzień 2017 – maj 2018
zainteresowani nauczyciele
5
Przeprowadzenie 2 lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK
marzec 2018, kwiecień 2018
 chętni nauczyciele
6
Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk
grudzień 2017 – maj 2018
wszyscy nauczyciele
7
Wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu;
grudzień 2017 – maj 2018
wszyscy nauczyciele zgodnie z zaplanowanym  harmonogramem
8
Przeprowadzenie końcowej  diagnozy - stosowanie przez nauczycieli TIK w nauczaniu
maj / czerwiec 2018
koordynator  AT-H.Doktór


ANKIETA DO WYPEŁNIENIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROGRAMU "AKTYWNA TABLICA" - kliknij


HARMONOGRAM LEKCJI W SP W SOŚNIACH -  marzec- czerwiec 2018r.
1.        EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  I-III 

marzec
kwiecień
maj
czerwiec
Przedmiot:
05-09
12-16
19-23
26-30
02-06
09-13
16-20
23-27
30-04
07-11
14-18
21-25
28-01
04-08
11-16
18-21
religia
I

I

I

I

I

I

I

I

język angielski
I

I

I

I

I

I

I

I

edukacja polonistyczna
I

I

I

I

I

I

I

I

edukacja matematyczna
I

I

I

I

I

I

I

I

edukacja przyrodnicza
I

I

I

I

I

I

I

I

edukacja społeczna

I

I

I

I

I

I

I

I
edukacja muzyczna

I

I

I

I

I

I

I

I
edukacja plastyczna

I

I

I

I

I

I

I

I
zajęcia komputerowe

I

I

I

I

I

I

I

I
zajęcia techniczne

I

I

I

I

I

I

I

I

2.        KLASY  IV- VII

marzec
kwiecień
maj
czerwiec
Przedmiot:
05-09
12-16
19-23
26-30
02-06
09-13
16-20
23-27
30-04
07-11
14-18
21-25
28-01
04-08
11-16
18-21
religia
I


I


I


I


I


I
język polski
I


I


I


I


I


I
język angielski
I


I


I


I


I


I
język niemiecki
I


I


I


I


I


I
muzyka
I


I


I


I


I


I
plastyka

I


I


I


I


I


historia

I


I


I


I


I


przyroda

I


I


I


I


I


geografia

I


I


I


I


I


biologia

I


I


I


I


I


chemia


I


I


I


I


I

fizyka


I


I


I


I


I

matematyka


I


I


I


I


I

informatyka


I


I


I


I


I

zajęcia z wychowawcą


I


I


I


I


I

LEKCJA  OTWARTA W  SP W SOŚNIACH  W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNA TABLICA”.
09.04.2018r. w Szkole Podstawowej im .J. Korczaka w Sośniach odbyła się lekcja otwarła dla nauczycieli zespołów humanistycznych z terenu Gminy Sośnie.  Zajęcia z języka polskiego poprowadziła Pani Halina Doktór. Uczniowie klasy VII pracowali interaktywnie przy użyciu aplikacji i stron internetowych:  padlet, yutube, leanningApps, flipquiz, quizizz. Podzielni  byli na osiem grup, rozwiązywali  przygotowane dla nich zadania w  karcie pracy przy użyciu qr kodów.
Interaktywna praca podobała się nie tylko uczniom, ale i nauczycielom  uczestniczącym w lekcji.
Nauczyciele mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz możliwość zapoznania się z aplikacjami wykorzystanymi podczas lekcji otwartej.LEKCJA  OTWARTA W  SP W GRANOWCU W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNA TABLICA”.
29.05.2018r. w Szkole Podstawowej im .Orła Białego w Granowcu odbyła się lekcja otwarła dla nauczycieli matematyki z terenu Gminy Sośnie.  Zajęcia  poprowadziła Pani Krystyna Chudy. Uczniowie klasy VI pracowali interaktywnie przy użyciu aplikacji i stron internetowych:  leanningApps, kahoot; rozwiązywali zadania, wypełniali karty pracy.